Poslanstvo in vizija


Poslanstvo

V podjetju HC Center obvladujemo sodoben razvoj na področju načrtovanja, podpore in vzpostavitve informacijskih sistemov. Poslovni uporabniki nas poznajo predvsem po osredotočenosti na cilje, prilagodljivosti in brezkompromisnemu zadovoljevanju potreb s poudarkom na prilagajanju storitev, pisanih na kožo večini poslovnih okolij.

Vizija

V prihodnje bomo zagotavljali kakovostne storitve, kredibilno svetovanje ter iskanje najboljših razmerij med tehnologijami in rešitvami. Kot uspešno in kompetentno podjetje se nameravamo še naprej razvijati in širiti.

Zavedamo se pomembnosti znanja in se zavezujemo, da ga bomo še naprej čimbolj celovito usposabljali. To nam omogoča odgovarjanje na spreminjajoče se zahteve trga in na nove izzive, ki jih prinaša globalizacija. Zagotavljamo visoko stopnjo motiviranosti kolektiva, rast prihodkov ter neprekinjen organizacijski razvoj podjetja.