IT varnost


Zaščita, tako fizična, kot digitalna, je danes pomembna za vsako delovanje podjetja. Celovita zaščita informacijskega sistema je namenjena varovanju zaupnih podatkov. Ko strankam razlagamo, kašnega pomena je »IT-varnost«, to laično primerjamo z namestitvijo ključavnice na domača vhodna vrata, s čimer se zavarujemo pred najhujšim.

Varnostne rešitve se delijo v več skupin, med seboj pa se razlikujejo po ključni značilnosti, in sicer, načinu delovanja: poznamo proaktivne in reaktivne. Proaktivne rešitve varujejo naprave, aplikacije in sisteme pred grožnjami. Njihovo delovanje temelji na hitrem prepoznavanju groženj in njihovi odstranitvi. Reaktivne rešitve pa podjetje potrebuje v trenutku, ko do varnostnega incidenta že pride. Pri tem je nujno, da se podjetje ustrezno in hitro odzove, saj se lahko le tako obvaruje pred katastrofo.

Kaj pomeni »učinkovit varnostni sistem«?

Varnostni sistem se mora prilagoditi vedno bolj prožnemu IT-okolju in omogočiti nemoteno povezljivost komunikacij med uporabniki. Prav tako mora koristiti organizaciji - omogočati uporabnikom varen dostop do storitev in podpirati ustvarjanje dodane vrednosti, brez motenja obstoječih delovnih procesov.

Znotraj organizacije mora biti varnostni sistem vseprisoten in to ob optimalni uporabi virov. Podjetja si želijo učinkovitih in ne predragih varnostnih rešitev, ki so hkrati robustne in agilne, saj morajo zaščiti organizacijo pred vdori, virusi in ostalimi digitalnimi in kibernetskimi grožnjami na lokalnem in korporacijskem nivoju.

Kaj ponujamo mi?

V HC Centru vam nudimo temeljit pregled vašega informacijskega okolja in sistemov. Ob natančni predstavitvi varnostne podobe vašega IT-okolja, vas bomo opozorili na morebitne pomanjkljivosti ter predlagali ustrezne rešitve za dvig nivoja varnosti. Z uporabo najnovejših rešitev bomo poskrbeli za postavitev centraliziranega okolja in vpeljali varnostne politike ter postopke, ki bodo varnost trajno držali na najvišjem nivoju.