Digitalizacija poslovnih procesov


Občudujete podjetja, kjer se poslovanje odvija samodejno, natančno in skrajno učinkovito?

Dovolite nam, da vaše poslovne procese digitaliziramo.

Ali imate občutek, da za opravljanje vedno enih in istih, ponavljajočih se opravil z dokumenti porabljate ogromno časa? V HC Centru vam nudimo digitalizacijo dokumentnih tokokrogov in poslovnih procesov ter vam omogočimo samodejno izvajanje poslovnih opravil na dokumentih glede na vloge posameznih poslovnih uporabnikov. Scenariji za posamezne dokumente so lahko različni, kot so npr. fakturiranje računov, priprava potnih ali servisnih nalogov, priprava in avtorizacija pogodb, kadrovske mape, izdelava projektne dokumentacije itd. Za vsak dokument boste lahko preverili, v kateri fazi nastanka ali obravnave je. Izvajanje posameznih funkcij na dokumentih lahko omejite glede na dodeljene vloge zaposlenih (tajništvo, uprava, vodje procesov, izvajalci procesov, vodje oddelkov, itd.), rešitev za optimizacijo poslovnih procesov pa vam omogoča natančen vpogled v stanje le-teh in odkrivanje procesnih ozkih grl.

Digitalizacija poslovnih procesov je nuj(n)a. Zaposleni danes potrebujejo takojšen dostop do podatkov in informacij. Te potrebujejo v elektronski obliki. Rešitve za avtomatizacijo procesov in upravljanje dokumentov zaposlenim omogočajo, da v celotnem oddelku ali organizaciji podatke obdelajo učinkovito, ekonomično in varno.

Blazno resno o digitalizaciji

Velja se zavedati, da digitalizacija ni projekt, ki bi ga lahko strnili v obdobje nekaj dni, ko imamo ravno nekaj več časa. Nikar ne podcenjujte sprememb navad, ki jo spremljajo. Zavedajte se, da je digitalizacija najbolj smiselna le v primeru, ko je celovita. To pa pomeni, da je več parcialnih rešitev povezanih med seboj - torej preko poslovnih procesov. Takšna digitalizacija prinaša rezultate, ki so bistveno boljši od trenutnega stanja. Posledično bodo digitalizacijo poslovnih procesov in spremembe sprejeli tudi zaposleni in spremenili svoje vedenje.

Hkrati pa mora digitalizacija izpolniti še nekaj drugih pogojev. Digitalno poslovanje bo papirno premagalo le, če bo zagotavljalo izboljšano funkcionalnost ter učinkovitost. V podjetju HC Center vam pomagamo celovito digitalizirati poslovanje, obenem pa pokažemo, da se je novega načina dela tudi enostavno naučiti.

Therefore Effective Office Canon Silver Partner