Splošni pogoji poslovanja


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA HC CENTER D. O. O.

Dokument Splošni pogoji poslovanja predstavlja osnovne cilje in načela pri poslovanju podjetja HC Center, d. o. o.

VSEBINA

•    osnovni podatki
•    predmet poslovanja
•    informiranje in osebni stiki
•    elementi poslovanja in prodajni proces
•    poslovno sodelovanje

OSNOVNI PODATKI

Splošni_pogoji_poslovanja_HC_centerPodjetje: HC CENTER družba za informacijske tehnologije, d. o. o.
Sedež: Letališka cesta 32b, 1000 Ljubljana
Dejavnost: 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
Oblika lastnine: zasebna
Leto ustanovitve: 2001
Matična številka: 1613723
Davčna številka: SI79891098, zavezanci za DDV
Transakcijski računi: SI56 0201 0025 5687 116  - NLB d.d.
                                 SI56 3000 0000 4136 795  - Sberbank banka d.d.       

Št. reg. Vpisa: 1/34485/00
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Odgovorna oseba: g. Aleksej Kranjec, g. Robert Puh

Številka telefona: 01 586 24 50
Številka faksa: 01 586 24 59
Spletna Stran: www.hc-center.com
Elektronska pošta:  info@hc-center.com

Delovni čas: 8.30 do 16.30 ure (ponedeljek – petek)
Poslovni čas servis: 8.30 do 16.30 ure (ponedeljek – petek)

PREDMET POSLOVANJA

Prodaja in servisiranje računalniške opreme:
-    strežniki in strežniške rezine
-    namizni računalniki
-    prenosni računalniki
-    oprema za shranjevanje podatkov
-    mrežna oprema
-    brezprekinitveno napajanje

Prodaja in servisiranje računalniške periferne opreme:
-    tiskalniki
-    risalniki
-    optični čitalci
-    ostala periferna oprema

Prodaja programske in druge računalniške strojne opreme.

Servisiranje in tehnična pomoč pri raznovrstni računalniški opremi, računalniških rezinah, mrežni opremi in perifernih zunanjih napravah. Vzdrževanje računalniških omrežij in računalniških sistemov.

INFORMIRANJE IN OSEBNI STIKI

HC Center d. o. o.
Letališka cesta 32b
1000 LJUBLJANA
T: + 386 1 5862 450
F:  + 386 1 5862 459
G: + 386 31 30 20 60
E:  info@hc-center.com
Url: www.hc-center.com

ELEMENTI POSLOVANJA, PRODAJNI PROCES IN SERVISNI PROCES

PONUDBA

Ponudba predstavlja osnovno informacijo, s katero prodajalec informira kupca o ponudbi, ceni in polni identifikaciji blaga.

Cene temeljijo na podjetniškem tečaju EUR/USD. Sprememba tega tečaja za 1 odstototek ali več je lahko osnova za izdajo nove ponudbe.

Cene veljajo FCO HC Center d. o. o. (Letališka cesta 32b) v Ljubljani.

POŠTA

Informiranost z osnovnimi podatki s področja ponudbe podjetja. Namenjena je vsem pogodbenim in nepogodbenim partnerjem.

ELEKTRONSKA POŠTA (info@hc-center.com)

Predstavlja način izmenjave informacij in nadomešča pisne komunikacije.

SPLETNA STRAN (www.hc-center.com)

Omogoča neprekinjen pristop do vseh informacij s področja ponudbe podjetja.

PRODAJNI PROCES

Prodajalec s ponudbo zagotovi potrebne elemente za naročilo in ga posreduje kupcu. Kupec naroča blago v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in veljavno zakonodajo. Naročilo sprejemamo po faksu, elektronski pošti ali v kakršnikoli drugi pisni obliki.

Ponudbo ali predračun kupcem pošiljamo lahko preko pošte, faksa ali v elektronski obliki v obliki elektronske pošte.

Blago kupec dvigne osebno ali se mu ga dostavlja preko dostavne (poštne) službe.
Kupci, ki plačujejo s predplačilom, lahko prevzamejo blago oziroma jim ga pošljemo  v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje 60 dni od prejema njihovega plačila.

Račun se pošlje po pošti v skladu z veljavno zakonodajo.

SERVISNO-TEHNIČNI PROCES

Ob prevzemu okvarjene računalniške opreme v servis prevzemnik HC Center izda servisni nalog v dveh izvodih, na katerem se v kratkem opiše prevzeta okvarjena računalniška oprema (tip, vrsta, neobvezno tudi serijska številka), identifikacija napake in osnovni podatki o stranki. Serviser v prevzemu servisnega oddelka stranki preda en izvod, drugi izvod servisnega naloga ostane kot spremni dokument okvarjene opreme in le-to spremlja skozi celoten servisni poseg. Servisni nalog se smatra kot pritrdilo oz. naročilo stranke, da se na računalniški opremi opravi potreben servisni poseg, s tem, da bo oprema ponovno delovala brezhibno. Stranka ima pravico, serviser pa dolžnost, da stranko obvesti o cenovnih okvirjih popravila, če je s strankine strani o tem izražena specifična želja ali potreba.

Na servisni nalog serviser vpisuje svoja opažanja in dejstva v zvezi z okvarjeno opremo, ob zaključku servisnega posega, pa izpolnjen servisni nalog služi kot osnova za izdajo računa za opravljeno servisno storitev. Serviser ali kontaktna oseba obvesti stranko na kakršenkoli način (pisno, telefonsko ali preko elektronske pošte) o opravljenem popravilu in možnem prevzemu popravljene opreme. Od tega trenutka dalje tudi začne teči 60-dnevni rok, po katerem neprevzeta popravljena računalniška oprema preide v last serviserja, torej podjetja HC Center, d. o. o.

Račun se kupcu preda ob prevzemu popravljene opreme ali se mu v pisni obliki po pošti pošlje na dan opravljene storitve ali najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

POSLOVNA SKRIVNOST

Pri izvajanju servisnih storitev velja načelo poslovne skrivnosti. Vsi podatki, s katerimi so seznanjeni zaposleni podjetja HC center, d. o. o., za potrebe opravljanja servisnih storitev, so opredeljeni kot poslovna skrivnost.

NAROČILO

Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu, pisno, po faksu in prek elektronske pošte. Naročila poslana pisno, po faksu ali prek elektronske pošte sprejemamo tudi izven delovnega časa, vendar se v tem primeru prejem naročila smatra prvi naslednji delovni dan.

Naročilo potrdimo s ponudbo ali predračunom. Kupec mora ponudbo ali predračun potrditi s plačilom, naročilnico z navedbo št. ponudbe ali predračuna, št. naloga, ki mu ga sporoči kontaktna oseba in načinom dostave. Vse dodatne spremembe morajo biti jasno označene. Veljavnost ponudbe ali  predračuna je označena na samem pisnem dokumentu. Po preteku veljavnosti ponudbe ali predračuna se lahko na željo kupca veljavnost podaljša, vendar se na dokument vnesejo vse nastale spremembe.

REZERVACIJE

Rezervacije se izdajajo na osnovi ponudbe v dogovoru s kontaktno osebo.

Rezervacije za artikle iz zaloge so veljavne največ 1 delovni dan, drugače pa le po posebnem dogovoru.

PREVZEM IN NAČIN DOBAVE

Ob prevzemu blaga izdamo kupcu dobavnico ali servisni nalog, s podpisom le te pa kupec potrdi prejem blaga. Dostava s strani HC Centra je možna. Stroški se zaračunavajo pavšalno oz. po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Ob predaji blaga dostavni službi le ta potri prevzem blaga s podpisom dobavnice. Dostavna služba prevzema blago vsak delovni dan do 14.00 ure. Za zamude dobav zaradi neažurnosti prevoznikov in dostavnih služb prodajalec ne odgovarja.

Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in rizik kupca.

Delne dobave so dovoljene, v skladu z vnaprejšnjim dogovorom s kupcem.

Ob prevzemu blaga je treba predložiti pisno naročilnico.

Osebni prevzem je možen v skladišču HC Centra od ponedeljka do petka, v času od 8.30 do 16.30 ure.

V primeru nedelujočega oz. nepopravljivega blaga v servisnem oddelku, le ta preide v last podjetja HC Center 60. dan po obvestilu stranke, da je blago pripravljeno za njen prevzem.

Obvestilo stranki se smatra kot kakršnakoli pisna, telefonska ali informacija posredovana v kakršnikoli obliki.

RAČUN

Račun se izda na podlagi dobavnice ali servisnega naloga in se pošlje po pošti v skladu z veljavno zakonodajo.

PLAČILNI POGOJI

Plačila se izvajajo na osnovi nastalih obveznosti po računu ali kot predplačilo na osnovi ponudbe ali predračuna za naročeno blago.
- predplačila na osnovi izdane ponudbe ali predračuna
- plačilo v dogovorjenem roku po izdaji računa ob ustreznem zavarovanju plačila
- plačilo v skladu s pisnim dogovorom ali na osnovi posebnega pogodbenega dogovora
- v primeru plačila izven valute ima HC Center pravico obračunati zakonske zamudne obresti
- v primeru neporavnanih obveznosti lahko HC Center zamrzne vse poslovne dejavnosti s kupcem

ZAVAROVANJE PLAČIL

- v primeru odloženega plačila lahko HC Center zahteva zavarovanje le-tega preko ustreznega zavarovalnega inštrumenta (menica, bančna garancija,…)
- HC Center lahko določi kreditni limit, ki je osnovan na skupnem znesku odprtih postavk partnerja
- HC Center lahko tudi za posamezne posle zahteva določeno obliko zavarovanja plačila

LASTNIŠTVO

Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila v lasti podjetja HC Center d. o. o.

ZAMENJAVE BLAGA

Zaradi napake kupca lahko na njegovo željo kupljeno blago zamenjamo, vendar samo v dogovoru s kontaktno osebo. Blago zamenjamo v roku 4 delovnih dni po prevzemu, po cenah, zmanjšanih za 10 odstotkov.

Zaradi napake HC Centra pri izdaji blaga, napačno blago zamenjamo takoj.

GARANCIJSKI POGOJI

Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v spremni dokumentaciji posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi.

HC Center zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

V primeru okvare izdelka se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Vse napake nastale v okviru garancijske dobe, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju v pisni obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku.

Kupec mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico, kjer je naveden datum izdobave, serijska številka in garancijski čas za posamezne artikle.

Garancijska doba za zamenjani artikel velja od dneva nakupa in izdobave reklamiranega blaga.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Napisani pogoji poslovanja veljajo za vse pravne in fizične stranke, razen za stranke s katerimi izvajalec HC Center sklene druge pisne dogovore ali pogodbe, ki na drugačen način in z drugačnimi pogoji urejajo medsebojne odnose in pogoje poslovanja.

Ljubljana, februar 2006

najem IT rešitev

Spoznajte katere rešitve vam nudimo na področju računalništva v oblaku.

»  Več Informacij

pomoč na daljavo

Omogočamo vam varno in dostopno tehnično podporo kjer koli po svetu. Sejo za nadzor oddaljenega računalnika vzpostavimo v manj kot 30 sekundah.


» Več informacij
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni